Geschiedenis

Een korte geschiedenis

Reeds in 1390 wordt de "Engel" vernoemd in het Leuvens stadsarchief, gelegen naast de Horen bij het Sint-Pieterskerkhof . AL 7707 f°6, 2-8-1390

In 1395 komt de "Engel" ook in het charterboek van de Heilige Geest voor, met als ligging: bij het Sint-Pieterskerkhof. In XVde eeuw werd hier wijn geschonken. AL 5003, f°15 A° 1436; RAB Kerkarchief 19,610 A° 1439, den Ingel; AL7771 f°95, 13-9-1484


Toen de gevel van het nieuwe stadhuis aanbesteed werd, gingen de twee Steenhouwers, die van Leuven en die van Brussel, hun keel verversen “inden Yngel". Aangezien zij door de stad ontboden werden, kwam deze voor de helft tussen in hun verteer. AL5083 f°83, A° 1455-56.

De jonge patricïers, die in 1455 een steekspel hielden, namen hun "maeltyt snoenens opden Yngel". AL5083 f°61

De Engel komt ook voor op de bieraccijns van 1512. AL2816


Door de brand van Sint-Joris en Spaegnien in november 1553 verloor de Gilde haar lokaal. Zij verzocht de stad om de toelating een kamer te huren “inden Yngel", tussen de Roose en den Horen op de markt. Dit werd toegestaan op 11 april 1554. AL7447 f°403, 11-4-1554.

Apotheker Vekemans kocht de "Ingel" in 1589. AL7868 f°430, 15-2-1589. In 1673 was het de beurt aan oud-burgemeester Jan t'Santels en zijn echtgenote Maria Leunckens; AL8272f°13, 14-7-1673.

In 1674 was het al verhuurd aan "Sangers den jongen, cremer ende causmaker". AL3295 kohier 1 katern 5, f°1.

Op maandag 6 november 1786, 22.30u., brandden op de Grote Markt vijf huizen af, "waeronder het huys genaemd Den Yngel. Eene meyd, eene venster in de hoogste stagie gesprongen zijnde, is gelukkiglyk gered bij middel van eenen opengespannen mantel, waarin zy wierd ontvangen." Gazette van Leuven.


Op 3 december 1798, tijdens de Boerenkrijg, vonden ‘In den Engel’ onderhandelingen plaats tussen gezanten van de opstandelingen en de Franse militairen . “Er zijn twee trompetters van de zogenaamde brigands in Leuven gekomen langs de Diestsepoort om een brief te bezorgen aan de commandant . Die was gelogeerd In de Engel op de markt”. Men vermoedt dat het ging om uitwisseling van gevangenen . J.B.Hous.

Vroeger prijkte boven In Den Engel een grote houten engel, na de verwoesting in 1918 werd dat beeld vervangen door een stenen exemplaar, het betreft de Aartsengel Michael van de befaamde Egide Rombaux, waarna het beeld een restauratie onderging door Guido van Vliet in 1986.

Het gebouw zelf is in de neo-klassieke stijl opgebouwd, gekenmerkt door orde, strengheid en eenvoud. 

Uit ‘Mededelingen van de Geschiedenis- en Oudheidkundige kring van Leuven 1973’

Bewerkt en aangevuld door L.Stroobants.